Muligheter for gjennomføring av gravferder i disse tider

Dagens situasjon/regelverk i Moss kommune fastsatt av
Gravferdsmyndighetene:

Kirkelig fellesråd har bestemt at kun de nærmeste har anledning til å delta i gravferdseremonier. Antall vil endre seg ift. smittesituasjonen og vil være oppdatert på vår Facebookside. Det anmodes også at man holder avstand og ikke har nær kontakt. Klemming, håndhilsning og annen fysisk kontakt frarådes. Det anmodes også om å overholde regler om god håndhygiene og at personer som er i karantene eller isolasjon selvsagt ikke har anledning til å delta.

Muligheter

Det er nå en vanskelig tid og spesielt for dere som har mistet noen. Alle, også dere som nå skal gjennomføre en gravferdsseremoni, må ta del i den nasjonale dugnaden vi nå har for å dempe smittebølgen som har rammet oss. Dette er krevende, men mye omsorg og varme ligger nå i det å holde fysisk avstand til hverandre. Det er ikke slik vi vanligvis gjør når noen har gått bort, men akkurat nå er det samhold i det og ikke treffes. Det er krevende for oss alle, men kanskje spesielt for dere som planlegger en gravferd i disse tider. Vi i Bentzen Moss Begravelsesbyrå mener at gravferd er et av våre viktigste ritualer. Det å samles for å minnes den avdøde og ta avskjed føles viktig. Det er også en svært viktig handling for å komme seg videre i sorgen på en god måte.

Vi gjør derfor alt vi kan for å tilrettelegge for verdige seremonier og vi vil at flest mulig skal få anledning til å delta.

Nedenfor finner du forslag til hvordan en begravelse kan gjennomføres nå. Hvis du deler opp begravelsen med en markering nå og en minneseremoni senere, kan vi selvsagt bistå med begge deler. Vi vil ikke ta ekstra honorar for dette.

Vi har lang erfaring med å bistå i dere i sorgen, så ta gjerne kontakt med oss på telefon dersom du har behov for råd og innspill. Det er helt uforpliktende for deg og du kan nå oss hele døgnet på telefon 69 25 11 15.

Når de nærmeste har anledning til å komme i seremonien

Når de nærmeste har anledning til å komme, anbefaler vi å gjennomføre en seremoni på vanlig måte. Dersom vi får være med på å styre tid og sted, kan vi gjerne direkteoverføre seremonien til eventuelle andre som har behov for å delta, men ikke har anledning til å komme.

Direkteoverføring (streaming) av seremoni

Vi kan hjelpe til med å planlegge en seremoni med direkte overføring av bilde og lyd til alle som ikke kan være til stede i seremonirommet. Da får de anledning til å delta i seremonien, hjemmefra. Dette er også en mulighet om ingen har anledning til å være til stede grunnet karantene eller annet.

Ordinær seremoni nå med en minneseremoni senere

Det går også an å gjennomføre en ordinær seremoni med bare de nærmeste til stede nå og på et senere tidspunkt kan de som ikke fikk deltatt samles til en minneseremoni. Dette kan skje så snart det er mulig, eller f.eks. i forbindelse med urnenedsettelsen, på årsdagen for dødsfallet, eller på fødselsdagen til avdøde.

Enkel seremoni nå og minneseremoni senere

En annen mulighet kan være å ha en enkel markering med bare de nærmeste til stede, enten i et seremonirom eller ved graven. På et senere tidspunkt kan de som ikke fikk deltatt, samles til en minneseremoni. Dette kan skje så snart det er mulig, eller f.eks. i forbindelse med urnenedsettelsen, på årsdagen for dødsfallet, eller på fødselsdagen til avdøde.

Uten seremoni nå og minneseremoni senere

Vi sørger for at den avdøde kremeres eller jordfestes i stillhet, uten at noen er til stede. På et senere tidspunkt kan det holdes en minneseremoni. Dette kan skje så snart det er mulig, eller f.eks. i forbindelse med urnenedsettelsen, på årsdagen for dødsfallet, eller på fødselsdagen til avdøde.