Bahá’i

Gravferdsseremoni

Gravferdsseremonien er enkel. De pårørende har selv anledning til å legge opp seremonien i samsvar med egne ønsker. De bestemmer også hvem som skal lede seremonien. Det er imidlertid et krav at den foreskrevne bahá'i-bønnen for den døde blir lest. Det er vanlig at bønner leses både i kapellet og ved graven.

Gravferd

Ifølge bahá'i-troen skal den døde ikke kremeres. Det leses vanligvis bønner ved graven.