Produkter og Tjenester

Minnevers i Dødsannonse

Minnevers i dødsannonse Minnevers plasseres vanligvis etter kunngjøringen av dødsdato/-sted og før navn på de etterlatte. Innenfor de sømmelige grenser er det helt fritt hva man vil skrive som minnevers i en døds-annonse. Er man i tvil undersøke på forhånd hvilken holdning den aktuelle avisen har til å bruke minnevers, da enkelte aviser er restriktive når det gjelder bruk av tilleggstekster/minnevers utenom de som er vanligvis benyttet. Når det gjelder muligheten for å benytte dikt av anerkjente diktere, må det utvises forsiktighet, da det kan knytte seg opphavsrettigheter til de enkelte dikt, og godkjennelse må innhentes.