Gravferdsloven

Lovgivning om gravferd

Det er mye man trenger kunnskap om i forbindelse med en gravferd. Særlig gjelder dette forhold til det offentlige:

Vi har forsøkt å samle noe informasjon om disse temaene her ved å klikke på emnene ovenfor.

Gravferdsloven

De offentlige bestemmelser som ligger til grunn for hvordan en gravferd gjennomføres er: