Forsikringer

Det er ikke uvanlig at det foreligger forsikringer som gir utbetalinger ved et dødsfall. Det kan være at avdøde hadde tegnet disse selv, eller at ektefeller/samboere har tegnet en forsikring på hverandre. I tillegg har også mange forsikringer gjennom sitt arbeidssted, enten at arbeidsgiver har tegnet forsikring eller at det foreligger forsikringer gjennom en fagforening. Det er viktig å undersøke om det foreligger forsikringer som utløses ved dødsfall.

I de fleste tilfeller vil slike forsikringer holdes utenfor selve skifte. Det vil si at når man skal legge sammen avdødes aktiva skal ikke alltid forsikringer telles med. For gjenlevende ektefelle, eller den som er begunstiget etter forsikringen, kan dette bety at muligheten til et skifte med øvrige arvinger bedres betraktelig. I mange tilfeller utgjør boligen den største verdien av de aktiva som inngår i dødsboet. Med forsikringsutbetalinger kan derfor gjenlevende ektefelle bli i stand til å utbetale øvrige arvinger og således ha muligheten til å bli sittende med boligen etter at skiftet er gjennomført.

Medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner kan gi rett til økonomisk hjelp ved dødsfall. Dette kan også gjelde medlemmers familie. Undersøk derfor om det kan foreligge medlemskap i en arbeidstakerorganisasjon som kan gi økonomisk hjelp ved dødsfall.