Muligheter for gjennomføring av gravferder nå

Dagens situasjon/regelverk i Moss kommune fastsatt av
Gravferdsmyndighetene:

Kirkelig fellesråd har nå bestemt at 1 meters regelen fjernes og det er således ingen restriksjoner ift. antall deltagere i gravferdseremonier. Antall kan endre seg ift. smittesituasjonen og vil være oppdatert på vår Facebookside. Klemming, håndhilsning og annen fysisk kontakt for å vise omtanke er nå lov. Det anmodes allikevel om god håndhygiene og at personer som har symptomer på sykdom tester seg før en evt. deltagelse.