Når noen har gått bort

Å miste noen oppleves ofte som en dramatisk hendelse, og veien videre kan virke uoversiktlig. Lurer du på hva du skal foreta deg nå? Les mer om hva som venter deg ved å bla nedover på siden, eller velg et tema ved å klikke på knappen under.

Den avdøde

At noen som stod deg nær ikke lenger finnes blant oss, kan være vanskelig å forstå og ta inn over seg. En måte å bearbeide sorgen på kan være å se og berøre den avdøde, som for å bekrefte for deg selv at det virkelig er sant. Her gir vi deg svaret på vanlige spørsmål knyttet til dødsfallet, syning og obduksjon.

De første timene etter et dødsfall

Når en person dør på en institusjon eller på et sykehus, er det institusjonens ansvar å stelle avdøde og overføre båren til et bårerom/kjølerom. Hvis dødsfallet skjer i hjemmet, må de pårørende selv ta kontakt med en lege. Når legen har skrevet ut dødsattest, er det opp til de pårørende å tilkalle oss i begravelsesbyrået. Vi kan kontaktes hele døgnet og kommer til hjemmet hvor avdøde befinner seg og kjører han/henne i en bårebil til nærmeste kjølerom. Det er ikke uvanlig at pårørende ønsker å ha avdøde hjemme noen timer etter dødsfallet, slik at de som ønsker får tatt avskjed.

En dødsattest kan inneholde svært personlige opplysninger, og blir ofte kun tilgjengelig for tingretten og helsevesenet. Dersom de pårørende av ulike grunner har behov for en slik attest, vil ofte institusjonen eller sykehuset kunne utstede en bekreftelse.

Syning

For mange gir det trøst å kunne se avdøde en siste gang, i rolige og trygge omgivelser. Dersom dødsfallet har funnet sted på en institusjon, vil det vanligvis være anledning til å se avdøde der. En syning kan også la seg ordne ved hjelp av oss i begravelsesbyrået. Det viktigste er at ingen føler seg presset til å se avdøde, det skal kjennes riktig og være til hjelp i det videre sorgarbeidet.

Hva skjer med avdøde nå?

Dersom vi i Bentzen Begravelsesbyrå blir betrodd oppgaven med å ta oss av gravferden, foretar vi vask og stell av avdøde. Etter avtale med de pårørende legger vi avdøde i en kiste, og overfører vedkommende til et gravkapell i påvente av en gravferdsseremoni.

Obduksjon

Dersom dødsårsaken ikke er helt klar, kan det bli spørsmål om obduksjon av avdøde. Hvis dødsfallet skjer utenfor institusjon, og uten at noen er tilstede når døden inntreffer, kan politiet forlange at den avdøde blir obdusert uten samtykke fra pårørende.

Organdonasjon

Hvert år opplever mange familier at en av de nærmeste blir alvorlig skadet i en ulykke, eller blir rammet av hjerneblødning eller blodpropp. Hvis livet ikke står til å redde, kan det bli spørsmål om donasjon. Da vil legen spørre de pårørende om de kjenner den avdødes holdning til donasjon, og be om tillatelse til å bruke hans eller hennes organer for å redde andre.