Priseksempler

Regelverk

Kravet til prisopplysning for gravferdsbransjen er fastsatt i forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (forskrift 2012-11-14 nr. 1066). , gjeldende fra 01.01.2013. Ifølge ovennevnte forskrift skal begravelsesbyrået tilby prisopplysninger for gravferdstjenester.

Priseksempler - maksimumspris og minimumspris

Disse to priseksemplene er først og fremst satt opp for å gi et mulighet for å sammenligne våre priser med priser hos andre. Eksemplet inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved gravferd. Begge eksemplene inkluderer gravferdsseremoni. Gravferd kan gjennomføres uten gravferdsseremoni og kostnaden vil da naturlig ofte være lavere enn oppgitte minimumsbeløp.

Tjeneste Minimum Maksimum
Kiste inklusiv svøp og utstyr
7635
43453
Stell og nedlegging i kiste 800
1673
Bringing av den døde på båre fra dødsstedet til nærmeste egnede oppbevaringssted
0
Avhengig av avst.
Evt. bringing av tom kiste til dødsstedet, hvis kiste er avtalt
0
730
Transport av den døde til seremonisted (kirke/kapell etc.)
2950
Avhengig av avst.
Evt. Transport av den døde til grav/krematoriet
0 0
Transport av utstyr/mannskap til seremoni (kirke/kapell etc.)
0
0
Assistanse ved gravferdsseremonien (kapell/kirke/seremonirom)
1350
4954 (2 ass.)
Dødsannonse
500
6000
Leie av dekorasjonsmateriell (kapell/kirke)
1139 1359
25 kopierte / trykkede programmer til seremonien (sanghefter)
1000
2080
Kistedekorasjon på kisten med bånd
500
5000
Byråets avgiftpliktige honorar
1600
3500
Byråets avgiftsfrie honorar (seremonielle tjenester)
1500
3500
Fakturagebyr
0
0Sum kostnad for minimum / maksimumpris  18.974
72.249


Mva er inkludert.
Vi gjør oppmerksom på at hverken minimumspriser eller maksismumspriser gjenspeiler en reell gravferd. En gjennomsnittlig gravferd med seremoni hos oss ligger på 29.000 kr. En gravferd trenger aldri koste mer enn hva du har råd til og vi er svært fleksible mht. å planlegge dette sammen med de etterlatte.

Betalingsbetingelser

Faktura utsendes ca. 14 dager etter gravferdsseremonien, og forfall for betaling er 14 dager etter fakturadato. Betalingen kan deles opp i terminer etter ønske.