Priseksempler

Regelverk

Kravet til prisopplysning for gravferdsbransjen er fastsatt i forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (forskrift 2012-11-14 nr. 1066). , gjeldende fra 01.01.2013. Ifølge ovennevnte forskrift skal begravelsesbyrået tilby prisopplysninger for gravferdstjenester.

Priseksempler - maksimumspris og minimumspris

Disse to priseksemplene er først og fremst satt opp for å gi et mulighet for å sammenligne våre priser med priser hos andre. Eksemplet inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved gravferd. Begge eksemplene inkluderer gravferdsseremoni. Gravferd kan gjennomføres uten gravferdsseremoni og kostnaden vil da naturlig ofte være lavere enn oppgitte minimumsbeløp.

Tjeneste Minimum Maksimum
Kiste inklusiv svøp og utstyr
8.375 42.000
Stell og nedlegging i kiste 0 1.985
Bringing av den døde på båre fra dødsstedet til nærmeste egnede oppbevaringssted
0
Avhengig av avst.
Evt. bringing av tom kiste til dødsstedet, hvis kiste er avtalt
0
950
Transport av den døde til seremonisted (kirke/kapell etc.)
5.210 Avhengig av avst.
Evt. Transport av den døde til grav/krematoriet
0 6.010
Transport av utstyr/mannskap til seremoni (kirke/kapell etc.)
0
0
Assistanse ved gravferdsseremonien (kapell/kirke/seremonirom)
3.855 5.970 (2 ass.)
Dødsannonse (normal str. Moss Avis)
2500 2500
Leie av pynteutstyr kirke/kapell
0 1.530
50 kopierte / trykkede programmer til seremonien (sanghefter)
2.855 4.910
Kistedekorasjon på kisten med bånd
500
9500
Byråets avgiftpliktige honorar (arbeid med annonser, husleie, administrasjon, vaktordning m.m.)
2.500
6.700
Byråets avgiftsfrie honorar (konferanse, papirarbeid ifm. avdød, planlegging seremoni, vaktordning, husleie, adm. m.m.)
3.000 6.800
Fakturagebyr
0
0Sum kostnad for minimum / maksimumpris  28.725
88.855


Mva er inkludert.
Vi gjør oppmerksom på at hverken minimumspriser eller maksismumspriser gjenspeiler en reell gravferd. En gjennomsnittlig gravferd med seremoni hos oss ligger på 30.000 kr. En gravferd trenger aldri koste mer enn hva du har råd til og vi er svært fleksible mht. å planlegge dette sammen med de etterlatte. Av den grunn ønsker vi ikke å promotere pakkepriser. Vi er av den oppfatning at hver eneste gravferd er unik og er avhengig av de etterlattes egne ønsker og behov.

Betalingsbetingelser

Faktura utsendes ca. 14 dager etter gravferdsseremonien, og forfall for betaling er 14 dager etter fakturadato. Betalingen kan deles opp i terminer etter ønske.