Produkter og Tjenester

Dødsannonse

En dødsannonse er en kunngjøring og en bekreftelse fra de etterlatte at døden har funnet sted. Det kan være viktig å få gjort dødsfallet kjent for venner, naboer, arbeidskollegaer, skolevenner m.fl., og dette kan man enklest gjøre med en dødsannonse.