Seremonisteder

Det er klare offentligrettslige bestemmelser for hvor gravlegging skal skje - på offentlig gravplass, eller etter spesielle tillatelser. Dette gjelder både kistegraver og askeurner.

Det finnes imidlertid ingen offentligrettslige bestemmelser for hvor en gravferdsseremoni skal finne sted. Det vanligste er at seremonien finner sted i kapell, på kirkegårder, og noen ganger i kapellrom på institusjoner. Gravferdsseremonier kan også finne sted i private lokaler.

Nedenfor er tatt inn informasjon og fotografier over kirker, kapell og kirkegårder i følgende kommuner, velg under:

Utover dette er det også mulig at en gravferdsseremoni kan finne sted i kapellet i Sykehuset Østfold Kalnes i Sarpsborg kommune, dersom dødsfallet har funnet sted der.

Adressen til Sykehuset Østfold i Sarpsborg er Kalnesveien 300, 1714 Grålum.