Rygge kirke

Rygge kirke er reist en gang på 1100-tallet, antatt år er 1170, og er dermed en av Norges eldste kirker. Den er den største  og rikest utstyrte middelalderkirke som fremdeles er i bruk på østsiden av Viken.

Byggematerialet er gneis og granitt i veksling med rødbrun porfyr. Det håndverket som er utført, er fremragende. Stilen er romansk med runde buer. Altertavlen er fra første halvdel av 1700-tallet, og er sannsynligvis laget av Thomas Blix.

Kirken har 223 sitteplasser i hovedrommet. I tillegg kan det settes ut 30 løse stoler. På galleriet er det 50 sitteplasser.

Det er kirkegård ved kirken.