Produkter og Tjenester

Tekster på blomsterbånd

På de ulike typer blomsterdekorasjoner kan det skrives et hilsningskort, eller det er mulig å sette på blomsterbånd/"sløyfer", som inneholder tekst med en liten hilsen og navn på hvem blomsterdekorasjonen er fra.

En siste hilsen
En siste hilsen og takk
En siste hilsen og takk for alt
En siste hilsen og takk for gode minner
Farvel du kjære, hvil i fred. Du minnes vil med kjærlighet
Farvel og takk for alt
Farvel, du kjære, hvil i fred
For alltid gjemt i våre hjerter
Fred med ditt minne
Guds fred
Hjem du lengtet, hjem du gikk, hvile du hos Jesus fikk
Hvil i fred kjære
Hvil i fred kjære far. Ditt minne vi i hjertet har
Hvil i fred kjære mor.Ditt minne i våre hjerte bor
Hvil i fred og takk for alt
Hvil i fred og takk for gode minner
Hvil i fred, din strid er endt. Minnet ditt blir aldri glemt
I takknemlighet
I takknemlighet for omsorg og kjærlighet
Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør
Mange gode minner
Minnene lever
Takk
Takk for all kjærlighet
Takk for alt
Takk for alt det du ga, takk for alt det du var
Takk for alt du var for meg
Takk for alt du var for oss
Takk for alt du var her på jord, vi møtes i himlen der Jesus bor
Takk for gode minner
Vi møtes igjen
Vi vil aldri glemme deg
Vår takknemlighet