Filming av begravelsen

Direkteoverføring (streaming) eller filming av gravferdsseremonien

Begravelsen er et av de viktigste ritualer vi har, men noen ganger klarer vi likevel ikke å samle alle vi ønsker til seremonien.

Når noen skal gravlegges, er det vår oppgave å ivareta dere etterlatte og gi dere mulighet til å ta en verdig avskjed.

Avstand er ikke lenger en hindring. Nå kan de som er langt borte ha muligheten til å komme nær, ved å følge med på en videooverføring eller se et sammendrag av seremonien i etterkant.

Direkteoverføringen gjøres tilgjengelig på avdødes minneside og man trenger kun å ha internettilgang for å delta i seremonien.

Utvidet direkteoverføring (streaming)

Vi kan også tilby en mer omfattende videoproduksjon som gir en profesjonell lyd- og bildeopplevelse med flere kameraer. Dette kan kombineres med familiefoto og filmklipp fra avdødes liv. Det er også mulig at noen som ikke er til stede kan dele sine minneord direkte med forsamlingen. Opptaket kan også gjøres tilgjengelig i ettertid. Dette er ikke en del av vår gratis tjeneste.

Overføring til nærliggende lokale ved store seremonier

Dersom det ventes flere deltakende enn det er plass til i seremonilokalet, kan vi videooverføre seremonien til et nærliggende lokale med god lyd- og bildekvalitet.

Personvern

Selv om vi direkteoverfører seremonien, vil vi selvsagt overholde privatlivets fred og personvernloven. Det vil også være tydelig merket for alle at det blir filmet.