Produkter og Tjenester

Gravminner

Et gravsted betyr så mye - derfor er det viktig å velge gravminne med omtanke Når en av våre kjære går bort, opplever de fleste at det er godt å ha en grav å gå til. Graven hjelper oss å ære minnet til den som er død. Alle kulturer har utviklet sine tradisjoner for hvordan de tar vare på gravene og minnet om de døde. Gravminnet har en sentral plass i vår kirkegårdskultur. Så godt som alle graver har et gravminne, som oftest i stein. Vær klar over at det også er mulig å velge andre materialer, f.eks. smijern. På gravminnet finner vi navn, fødsels- og dødsdato og annet som kan identifisere våre kjære. På denne måten understrekes vår egen tilhørighet til gravstedet og til minnet om den personen som er død.


Slekt skal følge slekters gang

Når et barn blir født, og når en av våre kjære dør, blir vi minnet om at vi er en del av den linjen som går gjennom alle generasjoner. Livet hadde sin begynnelse før oss og det kommer til å forsette etter oss. Kirkegården er et av de steder hvor dette perspektivet møter oss tydeligst. De fleste av oss har en eller annen gang vandret mellom gravene, sett på navn og årstall og gjort seg sine tanker.

Slik er kirkegården en viktig plass for hele samfunnet. Når vi velger gravminne, velger vi derfor ikke bare for oss selv, vi gir også vårt bidrag til vår alles møteplass mellom livet og døden.

Kyndig veiledning


Siden de fleste av oss kjøper gravminne bare en eller to ganger i livet, er det viktig at den som ønsker det, får kyndig veiledning før man bestemmer seg.

Vi vil gjerne gi deg den tid og den informasjon du selv føler du trenger for å gjøre et valg du blir fornøyd med.

Du velger selv om veiledningen skal foregå i ditt hjem, eller om du vil komme til vårt kontor på Solgaard Skog 4. Her har vi en utstilling som viser deg mulighetene du har når du skal velge. Vi har valgt en steinleverandør som er prisgunstig, men som samtidig ligger helt i første rekke i landet når det gjelder å tilby personlige løsninger.

Offentlige vedtekter
Det finnes forskjellige kirkegårdsforskrifter i de forskjellige kommuner som fastsetter gravminnets maksimalt tillatte størrelse, krav til fundamentering, utsmykning, innramming av plantefelt og en del andre forhold. Vi er behjelpelig med å finne ut av hva som gjelder i din kommune.

Vi garanterer at det gravminnet du kjøper gjennom oss er godkjent for den kirkegården der det skal settes opp.