Produkter og Tjenester

Salmer

En gravferd hvor en prest medvirker, er å betrakte som en gudstjenestelig handling. Salmer, musikk og innhold må derfor velges med tanke på dette. Dette er våre forslag til salmer ved begravelser og bisettelser

Forslag til salmer ved begravelser og bisettelser:

Tittel Vers nr.: Salmenr.: Lytt
 Blott en dag  1.2.3.  489 salmer/blott_en_dag.mp3
 Bred dina vida vingar  1.2.  819 salmer/bred_dina_vida_vingar.mp3
 Da Jesus satte sjelen fri  1.2.3.4.  378 salmer/da_jesus_satte_sjelen_fri.mp3
 Deg være ære  1.2.3.  197 salmer/deg_vaere_are.mp3
 Deilig er jorden  1.2.3.  48 salmer/deilig_er_jorden.mp3
 Den dag du gav oss, er til ende  1.2.3.4.5.  820 salmer/den_dag_du_gav_oss_er_til_ende.mp3
 Den store, hvite flokk  1.2.3.  267 salmer/den_store_hvite_flokk.mp3
 Det hev ei rose sprunge  1.2.3.  33 salmer/det_hev_ei_rose_sprunge.mp3
 Dype, stille, sterke, milde  1.2.3.  570 salmer/dype_stille_sterke_milde.mp3
 Eg veit i himmerik ei borg  1.2.3.10.  882 salmer/eg_veit_i_himmerik_ei_borg.mp3
 Ein fin liten blome  1.2.7.8.9.  492 salmer/ein_fin_liten_blome.mp3
 En rose er utsprunget  1.2.3.  
 Fager kveldsol smiler  1.2.3.4.  817 salmer/fager_kveldsol_smiler.mp3
 Gud, når du til oppbrudd kaller  1.2.5.  867 salmer/gud_nar_du_til_oppbrudd_kaller.mp3
 Guds kjærleik er som stranda og som graset  1.2.4.  734 salmer/guds_kjerleik_er_som_stranda_og_som_graset.mp3
 Han er oppstanden, Halleluja  1.2.3.4.  204
 Hellig, hellig, hellig, Herre Gud allmektig  1.2.3.4.  281 salmer/hellig_hellig_hellig_herre_gud_allmektig.mp3
 Her møtes alle veie  1.2.3.   salmer/her_motes_alle_veie.mp3
 Herre Gud, ditt dyre navn og ære  1.2.3.  1 salmer/herre_gud_ditt_dyre_navn_og_aere.mp3
 Hvilken venn vi har i Jesus  1.2.3.  343 salmer/hvilken_venn_vi_har_i_jesus.mp3
 I himmelen, i himmelen  1.2.4.7.  883 salmer/i_himmelen_i_himmelen.mp3
 Ikke en spurv til jorden  1.2.3.  324 salmer/ikke_en_spurv_i_jorden.mp3
 Ingen er så trygg i fare  1.2.3.4.5.  488 salmer/ingen_er_sa_trygg_i_fare.mp3
 Jeg er en seiler på livets hav  1.2.6.  863 salmer/jeg_er_en_seiler_pa_livets_hav.mp3
 Jeg er i Herrens hender
 1.2.4.  494 salmer/jeg_er_i_herrens_hender.mp3
 Jeg folder mine hender små  1.2.3.  731 salmer/jeg_folder_mine_hender_sma.mp3
 Jeg vet en deilig have  1.2.3.   salmer/jeg_vet_en_deilig_have.mp3
 Jeg vet meg en søvn i Jesu navn  1.2.3.6.  887 salmer/jeg_vet_meg_en_sovn_i_jesu_navn.mp3
 Jesus det eneste, helligste, reneste  1.2.3.4.  422 salmer/jesus_den_eneste_helligste_reneste.mp3
 Jesus lever, graven brast  1.2.  194
 Jesus styr du mine tanker  1.  411 salmer/jesus_styr_du_mine_tanker.mp3
 Jesus, Frelser, vi er her  1.2.3.  548 salmer/jesus_frelser_vi_er_her.mp3
 Kjærlighet er lysets kilde  1.2.3.  233 salmer/kjerlighet_er_lysets_kilde.mp3
 Kjærlighet fra Gud  1.2.3.  651 salmer/kjerlighet_fra_gud.mp3
 Klippe, du som brast for meg  1.2.3.4.  341 salmer/klippe_som_brast_for_meg.mp3
 Kom, kom og hør et gledens ord (Amazing Grace)  1.2.4.7.  440 salmer/kom_kom_og_hor_gledens_ord.mp3
 Lei, milde ljos  1.2.3.  858 salmer/lei_milde_ljos.mp3
 Lykksalig, lykksalig  1.2.4.7.   salmer/lykkesalig_lykkesalig.mp3
 Løftene kan ikke svikte  1.2.4.5.  321 salmer/loftene_kan_ikke_svikte.mp3
 Med Jesus vil eg fara  1.2.4.5.  419 salmer/med_jesus_vil_eg_fara.mp3
 Milde Jesus, dine hender  1.2.3.  582 salmer/milde_jesus_dine_hender.mp3
 Måne og sol, skyer og vind  1.2.3.  240
 Navnet Jesus blekner aldri  1.2.3.  86 salmer/navnet_jesus_blekner_aldri.mp3
 No livnar det i lundar  1.2.10.11.12.   844 salmer/no_livnar_det_i_lundar.mp3
 Nærmere deg min Gud  1.2.5.  471 salmer/nermere_deg_min_gud.mp3
 Nå er livet gjemt hos Gud  1.2.4.5.  872 salmer/na_er_livet_gjemt_hos_gud.mp3
 O bli hos meg  1.2.5.  818 salmer/o_bli_hos_meg.mp3
 O Jesus, du som fyller alt i alle  1.2.3.  354
 O Jesus åpne du mitt øye  1.2.3.6.  344 salmer/o_jesus_apne_du_mitt_oyne.mp3
 Salige visshet: Jesus er min  1.2.3.  490
 Skriv deg Jesus på mitt hjerte  1.  339
 Store Gud, vi lover deg  1.2.3.4.  280 salmer/store_gud_vi_lover_deg.mp3
 Så ta da mine hender  1.2.3.  414 salmer/sa_ta_da_mine_hender.mp3
 Tenk når engang den tåke er forsvunnet  1.2.4.7.  886 salmer/tenk_nar_engang_den_take_er_forsvunnet.mp3
 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud  1.2.3.4.  312 salmer/til_himlene_rekker_din_miskunnhet_gud.mp3
 Tårnhøye bølger går  1.2.3.  461 salmer/tarnhoye_boler_gar.mp3
 Velt alle dine veie  1.2.12.  464 salmer/velt_alle_dine_veie.mp3
 Vår Gud han er så fast en borg  1.2.4.  108 salmer/var_gud_han_er_sa_fast_en_borg.mp3
 Å leva, det er å elska  1.2.3.  666 salmer/a_leva_det_er_a_elska.mp3
 Å salige  stund uten like  1.2.3.  199 salmer/a_salige_stund_uten_like.mp3
 Å, hvor salig å få vandre  1.2.4.5.  890 salmer/a_hvor_salig_a_fa_vandre.mp3
 Å, tenk når engang samles skal  1.2.4.  684

Forslag til salmer ved graven:

Tittel Vers nr.: Salmenr.: Lytt
 Alltid freidig når du går  1.3.  415 salmer/alltid_freidig_nar_du_gar.mp3
 Kjærlighet fra Gud  1.3.  651 salmer/kjerlighet_fra_gud.mp3
 Lykksalig, lykksalig  1.2.-4.7.   salmer/lykkesalig_lykkesalig.mp3
 Nærmere deg, min Gud  1.5.  471 salmer/nermere_deg_min_gud.mp3
 Så ta da mine hender  1.3.  414 salmer/sa_ta_da_mine_hender.mp3
 Å leva, det er å elska  1.3.  666 salmer/a_leve_det_er_a_elska.mp3
 Å, tenk når engang samles skal  1.4.  684

Forslag til salmer/sanger ved gravferd for barn og ungdom:

Tittel Vers nr.: Salmenr.: Lytt
 Blott en dag  1.2.3.  489 / salmer/blott_en_dag.mp3
 Bred dina vida vingar  1.2.  819 / 258* salmer/bred_dina_vida_vingar.mp3
 Den dag du gav oss, er til ende  1.4.5.  820 / 259* salmer/den_dag_du_gav_oss_er_til_ende.mp3
 Ein fin liten blome  1.2.8.9.  492 / 195* salmer/ein_fin_liten_blome.mp3
 Fader, du har skapt meg  1.2.3.  239 /   88*
 Fager kveldssol smiler  1.2.3.4.  817 / 260* salmer/fager_kveldssol_smiler.mp3
 Fylt av glede over livets under  1.3.4.6.  586 / salmer/fylt_av_glede_over_livets_under.mp3
 Jeg har en engel som følger meg  1.2.  / 120* salmer/jeg_har_en_engel_som_folger_meg.mp3
 Jeg folder mine hender små  1.2.3.  731 / 311* salmer/jeg_folder_mine_hender_sma.mp3
 Jeg vet en deilig have  1.2.3.  / 197* salmer/jeg_vet_en_deilig_have.mp3
 La oss vandre i lyset  1.2.3.4.  431 / 176* salmer/la_oss_vandre_i_lyset.mp3
 Måne og sol, skyer og vind  1.2.3.  240 / 303*
 Nå er livet gjemt hos Gud  1.2.3.4.5.  872 / 199* salmer/na_er_livet_gjemt_hos_gud.mp3
 Så ta da mine hender  1.2.3.  414 / 148* salmer/sa_ta_da_mine_hender.mp3
 Tenn lys  1.2.3.4.  25 /     9*
 Vær meg nær, å Gud  1.2.3.4.  626 / 146*