Når noen har gått bort

Å miste noen oppleves ofte som en dramatisk hendelse, og veien videre kan virke uoversiktlig. Lurer du på hva du skal foreta deg nå? Les mer om hva som venter deg ved å bla nedover på siden, eller velg et tema ved å klikke på knappen under.

Hva gjør jeg nå?

Det er egentlig ingenting som haster nå. Å være nærmeste pårørende til noen som har gått bort kan være vanskelig, tungt og overveldende. Det er viktig å huske at sorg oppleves forskjellig fra menneske til menneske. Vi uttrykker den på ulikt vis, og man skal ha respekt for hver enkelts sorgreaksjon.

Den første tiden etter et dødsfall innebærer mange praktiske spørsmål og gjøremål. Hos oss treffer du fagpersoner som har lang erfaring med å møte mennesker i sorg. I tiden som kommer hjelper vi deg å sortere tankene og ta én ting av gangen. Ikke glem at vi kan gi deg råd og veiledning utover det som gjelder selve gravferdsseremonien.

Dette innebærer det å planlegge en gravferd

1) Avdøde. Hvis dødsfallet skjedde på sykehuset, er det en lege som fyller ut dødsattesten. Dersom dødsfallet skjedde i eget hjem, må man selv kontakte en lege for å få attesten fylt ut. Dette må være i orden før vi kan hente avdøde.

2) Henting av avdøde. Hvis dødsfallet fant sted på sykehuset, blir avdøde brakt til et kjølerom samme dag eller dagen etter. Dersom det skjedde hjemme, gjør vi en avtale med dere og bringer avdøde til nærmeste sykehus eller gravkapell med kjøleromfasiliteter.

3) Besørge gravferden. Dere bestemmer selv som etterlatte gravferdens innhold og omfang, men i noen tilfeller har avdøde kommet med ønsker i forkant. Uansett er det viktig å ta hensyn til vedkommendes religion og livssyn når man setter rammene for seremonien. Vi i Bentzen Moss Begravelsesbyrå bistår dere gjerne med dette.

4) Planleggingssamtalen. Vi bistår dere med alt som må gjøres i forbindelse med gravferden. Prosessen med å planlegge en verdig avskjed starter med en samtale mellom en representant fra oss og familien, hvor vi går gjennom alt av relevant informasjon.

5) Å se avdøde. For mange gir det trøst å kunne se avdøde en siste gang i rolige og trygge omgivelser. Dersom dødsfallet har funnet sted på en institusjon, vil det vanligvis være anledning til å se avdøde der. Vi kan også legge til rette for syning.

6) Transport av avdøde. Vi sørger for transport av kisten. Som regel er det behov for transport fra dødssted til seremonisted, og fra seremonisted til gravlund eller krematorium.  

7) Gravferdsseremonien. Seremonien skjer som regel en til to uker etter dødsfallet, gjerne i en kirke eller et kapell. Ved en begravelse avsluttes seremonien med at kisten senkes i jorden. Ved en bisettelse blir kisten fraktet ut i en bårebil, senket eller stående igjen. I etterkant følger kremasjon og urnenedsettelse.

8) Minnesamvær. Etter seremonien kan det være fint å komme sammen til et minnesamvær. Vi bistår dere gjerne med å legge til rette for dette.

9) Offentlige papirer. Ved et dødsfall er det flere offentlige kontorer som må ha beskjed. Vi i Bentzen Begravelsesbyrå sørger for å melde fra til dem, og påser at lover og regler blir fulgt i prosessen.