Produkter og Tjenester

Programhefte

Ved en gravferdsseremoni er det vanlig at salmer, musikalske innslag og taler blir satt opp i et særskilt programhefte. På sangarkets forside fremgår avdødes navn, seremonistedet og dato. Ofte kan også personalia for avdøde fremgå - som f.eks. fødselsdag og dødsdag. På siste side føres gjerne opp de som har deltatt på en eller annen måte. Det er mulig å velge mellom en rekke ulike motiver på forsiden av sangarkene. Foruten disse fortrykte sangarkene, kan man også velge enkle sangark uten noe motiv på forsiden, eller man kan velge et privat bilde - et portrettbilde/situasjonsbilde av avdøde, eller et bilde fra et miljø som var viktig og kjært for avdøde. Det er selvsagt mulig å lage programhefter som ikke er bundet til ovennevnte fortrykte sangark. Disse kan da produseres på et profesjonelt trykkeri på kort varsel.