Rygge kapell

Kapellet har 158 sitteplasser i salen.
På galleriet er det 20 sitteplasser.

Det er kirkegård ved kapellet.