Hvitsten kirke

Hvitsten kirke er en langkirke bygd i 1902 i tre. Kirken er bygget i drakestil. Altermaleriet viser Jesus i Getsemane, og er malt av den lokale kunstneren Borghild Røed-Lærum. Det er også fem malerier av Oscar Wergeland.

Kirken har 172 sitteplasser.