Buddhisme

Blomster og musikk

Den enkelte står fritt i valg av musikk og bruk av symboler. Omfattende bruk av blomster er en viktig del av gravferden.

Gravferdsseremoni

Seremonien finner sted i ordinære gravkapell.

Noen buddhister kremeres, andre begraves. Bakgrunnen er at det ikke foreligger noen læremessig avgjørelse mht. gravferdsform. I buddhistiske land varierer da også gravskikkene i stor grad.

Blant innvandrerne vil gravskikkene få en utforming som svarer til tradisjonene i hjemlandet. Derfor er det vanlig at buddhister fra f.eks. Vietnam gravlegges i overensstemmelse med øst-asiatisk tradisjon.

Seremonien ledes av en munk, eventuelt en nonne. Seremonien omfatter symbolhandlinger, bla. stenking med vievann, sutra-resitasjon, bekjennelse, lovprisning og bønn. Tekstlesningen skjer på valgfritt språk. Ofte vil lesningen foregå på pall - en av buddhismens viktigste språk.

Pyntingen av kapellet varierer, men lys, blomster og røkelse hører ofte med.

Det kan hende at de pårørende ønsker å være til stede ved ovnen under kremasjonen. Selve seremonien kan i noen tilfeller vare mer enn to timer.

Seremonien ved graven vil som regel være enkel og kort.