Hinduisme

Gravferdsseremoni

Avdøde skal kremeres så snart som mulig, helst innen 24 timer
Avdødes eldste sønn eller bror leder forberedelsene forut for kremasjonen. Dersom sandeltre er for hånden, plasseres et stykke av dette i kisten. Også  annen tresort kan benyttes.

Før selve kremasjonen er det ingen gravferdsseremoni - den finner sted i forbindelse med selve kremasjonsprosessen og i forlengelsen av denne. Ofte ønsker eldste sønn å tenne ovnen og styre håndtaket på innføringsovnen. De pårørende ønsker derfor å oppholde seg ved ovnen mens kremasjonen pågår.

Seremonien følger ikke et fastlagt ritual, men lovprisning og tekstlesning er vanlig. Røkelse er mye brukt.

Etter at kremasjonen er avsluttet, kan seremoniene enten holdes i krematoriet, i et hindutempel eller i avdødes hjem. Seremonien inneholder lovprisning og tekstlesning fra den hinduistiske kánon (samling av hellige skrifter) og minnetale over avdøde. Avdødes eldste sønn eller bror forrettet.

På alteret er det vanlig å plassere avatarbilder, som er bilder av gudenes nedstigning til jorden og deres legemliggjøring, og andre religiøse symboler.

Gravferd

Etter hinduistisk skikk skal asken spres i rennende vann. Slik  askespredning kan være vanskelig i Norge, man må derfor ofte avfinne seg med at urnen må gravsettes. Alternativt kan pårørende velge å bekoste frakt av urnen til India, slik at innholdet kan bli spredd på Ganges, indernes hellige elv. Dersom man velger å gravsette urnen, settes den ned på en minnelund. Seremonien er enkel. De sørgende går i vanlige klær. Man skal ikke pynte seg. Sorte klær skal ikke brukes.