Jødedom

Blomster og musikk

Blomster og musikk ved gravferdsseremonien er ikke tillatt. Fordi man er sterkt opptatt av å markere enkelhet og likhet, blir de sørgende i stedet oppfordret til å hedre den dødes minne på annen måte, f.eks., gjennom gaver til sosialt arbeid blant vanskeligstilte jøder eller til treplanting i Israd m.v.

Gravferdsseremoni

Gravferdsseremonien består av to deler. Den ene finner sted i kapellet, den andre ved graven. Handlingen i kapellet innledes med bønn fremsagt av kantor. Minnetalen for avdøde holdes av rabbineren eller av forstanderen. Handlingen avsluttes med at kantor fremsier nådebønnen (EI Male Racha-mim).

Gravferd

De sørgende bærer alltid hodeplagg og mørke klær. Det gjelder også ikke-jøder.

Underveis til graven leses den 91. Davids salme. Etter at kisten er senket i graven, kaster de mannlige sørgende tre skuffer jord på kisten, mens kvinnene ber en stille bønn. Spader må derfor stilles til disposisjon. Deretter dekkes kisten med jord. Minst en deltaker i gravfølget blir ved graven til den er gjenfylt.

De nærmeste pårørende deltar i Kadisch-bønnen, som er et av de viktigste innslag i gravferdsseremonien. De sørgende vasker hendene før gravplassen forlates.

Gravplass

Jøder ser på gravplassen som et hellig område. Trossamfunnet har derfor lagt stor vekt på å sørge for egen gravplass for sine medlemmer.